Thiết bị Điện cầm tay

Kìm siết ke nêm loại 1
50,000đ
Combo 300 móc+100 nêm =1 kìm siết ke hàng Việt Nam chất lượng cao
210,000đ
Combo 300 ke móc cân bằng mạch 1mm -1.5mm-2mm
85,000đ
ke cân bằng gạch tái sử dụng- hàng Việt Nam chất lượng cao
90,000đ
Ke cân bằng tái sử dụng - hàng Việt Nam siêu bền
110,000đ
Ke cân bằng gạch: 1mm-1.5mm-2mm Hàng chuẩn nhựa nguyên sinh chất lượng cao
100,000đ
ĐÈN ĐỂ BÀN
97,000đ