Nhà bán hàng

Thông tin của hàng

Tên đại diện: Shop Tom và Tép

Điện thoại: 0357040286

Email: caosoa@gmail.com

Địa chỉ:

Ngày tham gia: 11-01-2022 15:53

Đùi lợn muối Tây Ban Nha, Set 1Kg bao gồm Dao, kệ, đùi lợn
1,498,000đ